یک گروه تفنگدار مخالف حکومت که در روزهای برگزاری مراسم تاپی قصد انجام حملات تخریبی بر شهر هرات داشتند؛ با روند صلح یکجا شدند.

محمد أیوبی علیزایی فرمانده این گروه می‌گوید: این گروه از سوی کشور ایران پشتیبانی مالی و نظامی شده  و حتی اعضای آن با سفر به ایران؛ در آنجا آموزش‌های نظامی و نیز چگونگی کار گرفتن از جنگ افزارها را آموخته‌اند.

از سویی هم مراد علی مراد  معیین ارشد امنیتی وزارت داخله هشدار می‌دهد؛ کشورهایی که از هراس افگنان حمایت می‌کنند؛ روزی اتش ناامنی دامن خود شانرا خواهد گرفت.

https://www.facebook.com/heratpaperfb