بیست و یکم فبروری برابر است با روز جهانی زبان مادری، همزمان با یادآوری از این روز، استادان دانشگاه در هرات تاکید دارند برخی حلقات در حکومت در پی به حاشیه برخی زبان‌ها از جمله فارسی هستند.

به عقیده زبان شناسان زبان مادری ارتباطی به قوم و نژاد افراد ندارد بل هر انسانی  از بدو تولد با زبان مشخصی صحبت کند.حبیب الرحمن پدرام عضو شورای ولایتی هرات زبان را پدیده فرهنگی می‌داند و می‌گوید: حکومت وحدت ملی طی سال‌های اخیر بحث مسایل زبانی را با بازی‌های سیاسی یکجا نموده که این موضوع، تبعات منفی را به دنبال دارد.

از سویی هم باشندگان هرات تاکید دارند، همه افراد مکلف‌اند به زبان مادری و لهجه شهروندان کشور حرمت قایل شوند، این باشندگان از حکومت می‌خواهند تا بجای دامن زدن به مسایل زبانی، طبق قانون اساسی افغانستان با مردم رفتار نماید.

این نگرانی‌ها در حالی مطرح می‌شود که دانشگاه هرات با گذشت چندین سال  لوحه‌ای که معروف هویت آن باشد به دلیل زد و بندهای سیاسی و زبانی در خود نمی‌‌بیند، مسوولان این نهاد علمی همواره منتظر رسیدگی رییس جمهور به این معضل بوده‌اند.

https://www.facebook.com/heratpaperfb