قطع فعالیت شبکه‌های مخابراتی از طرف شب در فراه باشنده‌های این ولایت را با مشکلات زیادی روبرو ساخته است. باشندگان این ولایت می‌گویند از چندی بدینسو همه شب بعد از غروب آفتاب آنتن های تمام شبکه‌های مخابراتی خصوصی در ولایت فراه قطع می‌شود.

آنان با ابراز نگرانی از این موضوع از دولت می‌خواهند این مشکل را حل کنند.

در همین حال مسوولین ریاست مخابرات فراه تائید می‌کنند که شب هنگام خدمات مخابراتی در فراه قطع می‌شود.

محمد طاهر مسوول بخش اترا ریاست مخابرات و تکنالوژی فراه می‌گوید: فعالیت‌های شبکه‌های مخابراتی خصوصی در نتیجه تهدیدات مخالفین مسلح دولت قطع می‌شود. او می‌گوید مخالفین مسلح دولت هشدار داده‌اند که اگر شبکه‌های مخابراتی از طرف شب خدمات خود را قطع نکنند دستگاه این شرکت‌ها را از بین خواهند برد.

به گفته وی در حال حاضر بیش از شصت آنتن مخابراتی شرکت‌های خصوصی در ولسوالی‌ها زیر کنترول مخالفین مسلح دولت قرار دارند و تمام این شبکه‌ها از طرف شب خاموش هستند.

از سوی هم مسوولین شرکت‌های مخابراتی در ولایت فراه تاکید می‌کنند که پس از قطع خدمات شبانه از سوی طالبان آنها ضررهای زیادی را متقبل شدند. از سوی دیگر طالبان اکثر حملات خود را شب هنگام بالای پاسگاه‌های امنیتی انجام می‌دهند و قطع شبکه‌های مخابراتی باعث می‌شود تا سربازان نتوانند درخواست نیروی کمکی کنند.

https://www.facebook.com/heratpaperfb