اعضای شورای شهر شهرداری هرات به همراه اعضای انجمن وکیلان گذر ناحیه‌های شهری، برای اعلام پشتیبانی شان از آغاز کار عملی پروژه با والی هرات دیدار کرده‌اند.

یکی از نگرانی‌های مهم اشتراک کنندگان این نشست؛ انحصار پروژه تاپی در دست چند فرد و یا گروه خاص است .

باور ها بر این است که با آغاز کار عملی پروژه تاپی در خاک افغانستان؛ صدها فرصت کاری برای جوانان ایجاد خواهد شد؛ اشتراک کنندگان این نشست انتظار دارند؛ جوانان بومی هرات باید در بخش‌های گوناگون این پروژه به کار گرفته شوند.

از سویی هم هرات تاکید دارد، با آغاز کار عملی خط انتقال گاز تاپی در خاک افغانستان؛ فرصت‌های کاری دایمی و موقت برای صدها نفر ایجاد خواهد شد و نیز هزاران نفر هم در بخش تامین امنیت خط لوله گاز تاپی در ولایت های مسیر آن به کار گرفته خواهند شد.

قرار است کار عملی پروژه تاپی در خاک افغانستان؛ با حضور مقام‌های ارشد چهار کشور عضو آن در جریان روزهای پیشرو در هرات آغاز شود.

https://www.facebook.com/heratpaperfb