با نزدیک شدن گشایش پروژه تاپی در هرات، به جدیت نیروهای امنیتی در راستای تامین امنیت مهمانان افزوده می‌شود.

مسوولان در فرماندهی پولیس هرات می‌گویند: موترهای بابری از دروازه‌های وردوی اسلام قعله ، تورغندی، شیدایی و میرداوود سر از روز چهارشنبه به مدت پنج روز جهت جلوگیری از ترافیک سنگین و تامین امنیت اجازه ورود به شهر هرات را ندارند.

سیداحمد محمدی سرپرست مطبوعات پولیس هرات هشدار می‌دهد در صورت عدم  همکاری باشندگان با پولیس ترافیک افراد متخلف مورد پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.

در همین حال فعالین مدنی، تاکید دارند طی چند روز آینده تمام مردم به گونه همه جانبه باید با نیروهای امنیتی به ویژه پولیس ترافیک همکار باشند، این فعالین می‌گویند: نیروهای امنیتی باید  با حوصله‌مندی مسوولیت شان را انجام دهند و برخورد مناسبی با شهروندان داشته باشند.

باشندگان هرات اما، این تصمیم مدیریت ترافیک هرات را پشتیبانی می‌کنند و تاکید دارند در موارد اضطرای چون انتقال بیماران به بیمارستان پولیس باید با مردم همکاری نماید.

این آمادگی‌ها در حالی روی دست گرفته شده، که قرار است پروژه تاپی تا کمتر از دو روز دیگر با حضور مقام‌های بلند پایه عضو این پروژه در هرات افتتاح شود.

https://www.facebook.com/heratpaperfb