چهره تازه شهر هرات هم زمان با آغاز شمارش معکوس برای افتتاح پروژه تاپی!

تمام آماده‌گی‌ها برای استقبال از رهبران حکومت‌های عضو تاپی و مهمانان داخلی و خارجی گرفته شده است. در کنار زیبا سازی شهر و نصب این بنرها؛ این تالار نیز آماده میزبانی از مراسم افتتاح پروژه تاپی است. محمد آصف رحیمی والی هرات میگوید: آماده‌گی‌ها در بخش‌های مختلف است و نزدیک به تکمیل شدن است.

کلید چند پروژه‌ای دیگر همزمان با افتتاح تاپی رقم خواهد خورد. قرار است در کنار تاپی، پروژه انتقال برق از ترکمستان در جوار تاپی به پاکستان، خط آهن تورغندی تا شهر هرات و خط فایبر نوری نیز هم زمان افتتاح شود. این پروژه‌ها در کنار متحول ساختن وضعیت اقتصادی ولایت‌های مسیر تاپی، برای هزاران تن نیز زمینه کار را فراهم می‌سازد.

تاپی و پروژه‌های همراهش برای همگرایی منطقوی مهم پنداشته می‌شود. حکومت افغانستان به این باور است که کشور همواره نقطه تقابل ابر قدرت‌ها و کشورهای همجوار بوده است اما پس از این، این رویکرد تغییر کرده و افغانستان به نقطه وصل تجارتی منطقه مبدل شده است.

در کنار سایر آماده‌گی‌ها، تدابیر شدید امنیتی نیز برای تامین امنیت مراسم افتتاح تاپی روی دست گرفته شده است. بیش از دو هزار تن از نیروهای خاص از مرکز کشور به هرات آمده‌اند و در بخش‌های مختلف شهر هرات مستقر شده‌اند. در ولسوالی‌های همجوار شهر نیز نیروهای نظامی جابه جا شده‌اند و وضعیت را زیر کنترول دارند.

https://www.facebook.com/heratpaperfb