حمایت شاخه انشعابی طالبان به رهبری ملا محمد رسول از پروژه تاپی!

گروه انشعابی طالبان به رهبری ملا محمد رسول حمایت شان از پروژه تاپی اعلام کرده است. ملا عبدالمنان نیازی معاون سیاسی گروه انشعابی طالبان به رهبری ملامحمد رسول در صحبت با رسانه ها تاکید کرده است که در کنار حمایت از تاپی، حتا برای تامین امنیت این پروژه بزرگ ملی نیز، تلاش می‌کنند.

این موضع طالبان مسلح با استقبال گرم حکومت افغانستان روبه رو شده است. والی هرات در یک کنفرانس خبری که صحبت می‌کرد، این موقف طالبان را برای تامین امنیت پروژه تاپی موثر خواند و از تمام گروه‌ها و حلقات در افغانستان خواست تا از این پروژه بزرگ ملی حمایت کنند.

اما برخی آگاهان امور به این موضع طالبان مسلح به دید شک می‌نگرند. عبدالقادر کامل آگاه امور سیاسی تاکید می‌کند که اگر طالبان از پروژه تاپی اعلام حمایت می‌کنند و برای تامین امنیت آن تاکید می‌ورزند؛ باید سلاح‌های خودرا کنار گذاشته و در کنار مردم افغانستان از این پروژه نگهبانی کنند.

تاکنون گروه‌های مخالف مسلح دولت در افغانستان هیچ مخالفتی با پروژه تاپی نکرده‌اند. حتا طالبانی که در سراسر کشور اقدام به منهدم ساختن پایه‌های برق، تخریب شاهراه‌ها و پل‌های بزرگ کرده‌اند؛ در زمینه تاپی سکوت اختیار کرده‌اند.

شماری از آگاهان امور به این باور هستند که به دلیل سهم پاکستان در پروژه تاپی، مخالفان مسلح دولت تهدیدی در برابر این پروژه نیستند.

https://www.facebook.com/heratpaperfb