سنگ تهداب ساختمان نگهداری معتادین بی سرپناه در ولایت نیمروز گذاشته شد.  قرار است این مرکز با هزینه سیزده میلیون افغانی از بودجه وزارت مبارزه با مواد مخدر و کشور فرانسه در ظرف کمتر از یک سال ساخته شود. مسوولان محلی در این ولایت میگویند با تکمیل شدن این مرکز آمار بلند معتادین بی سرپناه از سطح شهر کاهش خواهد یافت.

آنان می‌گویند در حالا حاضر نبود جای بود و باش یگانه مکشل عمده معتادین بی سرپناه عنوان می‌شود. محمد سمیع والی این ولایت از دیگر مراکز درمانی نیز خواهان همکاری در زمینه تداوی معتادین به مواد مخدر شد.

در همین حال اعضای شورای ولایتی از افزایش آمار معتادین در این ولایت ابراز نگرانی می‌کنند. آنان می‌گویند آمار معتادین در این ولایت در رقم بالایی قرار دارد. به باور آنان این مرکز می‌تواند رقم بالای معتادین به مواد مخدر از سطح شهر را کاهش دهد.

مسوولان محلی در نیمروز می‌گویند در حال حاضر بیش از ده هزار معتاد به مواد مخدر  در این ولایت بسر می‌برند که هشتاد درصد آنان جوان‌های هستند که پس از رفتن به ایران معتاد برگشته‌اند.

https://www.facebook.com/heratpaperfb