صنعت کاشی سازی سنتی در هرات در حال رکود است.

مسوولان ریاست اطلاعات و فرهنگ هرات می گویند: نبود بودجه و بی توجهی دولت، این صنعت تاریخی را در وضعیت دشواری قرار داده است. در همین حال حکومت ترکیه تلاش دارد تا در زمینه گسترش فعالیت کارگاه کاشی سازی سنتی هرات و مرمت آبده های تاریخی در این ولایت با حکومت افغانستان همکاری کند.

به گفته زلمی صفا مدیر حفاظت از آبده‌های تاریخی ریاست اطلاعات و فرهنگ این ولایت ، هرات در سال‌های گذشته بیش از ۱۳۰ تن در این کارگاه کار می‌کردند اما اکنون این شمار به هشت تن رسیده است.

به گفته او، به دلیل شمار زیاد مکان های تاریخی در این ولایت، صنعت کاشی سازی سنتی نیاز جدی به توجه دولت دارد.

در هیمن حال شماری از فرهنگیان در هرات بی توجهی دولت در زمینه مکان‌های تاریخی و کارگاه کاشی سازی سنتی را نگران کننده می‌خوانند. عبدالغنی نیک سیر آگاه امور مسایل فرهنگی در هرات می‌گوید: با غیرفعال شدن این کارگاه، بسیاری از آبده‌ها و مکان‌‎های تاریخی از جمله مسجد جامع بزرگ هرات با تهدید تخریب شدن روبه رو می‌شوند.

کارگاه کاشی سازی سنتی هرات بیش از هشتصد سال پیشینه تاریخی دارد. تمام کاشی‌های سنتی که در مسجد جامع بزرگ هرات و سایر مکان‌های تاریخی استفاده می‌شود؛ در این کارگاه تولید می‌شود.

https://www.facebook.com/heratpaperfb