حمل سلاح با مجوز قانونی و گشت و گذار موترهای شیشه سیاه از سوی اداره محلی هرات ممنوع شد. مسوولان محلی هرات میگویند: این تصمیم به علت تامین امنیت مقام‌های بلند پایه حکومت و مهمانان خارجی در هرات گرفته شده است.

جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات می‌گوید: به استثنای نیروهای امنیتی کسی اجازه ندارد با خود سلاح حمل کند، حتی افرادیکه مجوز قانونی حمل سلاح را در دست دارند.

فعالین مدنی در هرات تاکید دارند، تا زمانیکه رییس جمهور و مسوولان ارشد حکومتی در هرات مستقر هستند، همه نیروهای امنیتی برای تامین امنیت شان بسیج می‌شوند

شفیق بهروزیان فعال مدنی در هرات  تاکید دارد که روند تامین امنیت باید داومدار باشد و افرادیکه به گونه قانونی و غیر قانونی با خود سلاح عمل می‌کنند مورد بررسی قرار گیرند.

از سویی دیگر باشندگان هرات از اقدام اداره محلی هرات استقبال می‌کنند و می‌گویند: تا هنوز سرقت‌های مسلحانه و ترور مردم توسط افراد مسلح غیر مسوول در شهر هرات ادامه دارد و حکومت محلی باید برنامه منع حمل اسلحه و تردد موترهای شیشه سیاه را بعد از رفتن مقام‌های حکومتی هم ادامه دهد.

این تدابیر امنیتی در حالی روی دست گرفته شده، که قرار است هفته آینده پروژه تاپی در هرات با حضور رئیس جمهور افغانستان، ترکمنستان، هند و پاکستان رسما افتتاح شود.

https://www.facebook.com/heratpaperfb