شماری از اعضای شورای ولایتی و فعالین مدنی در فراه تاکید می‌کنند که باید قبل از انتخابات شناسنامه های برقی توزیع شود. این افراد می‌گویند بدون شناسنامه جدید انتخابات پیش رو مشروعیت لازم را نخواهد داشت.

گل احمد فقیر عضو شورای ولایتی فراه می‌گوید:  با موجودیت شناسنامه‌های فعلی تقلب در انتخابات یک مسله حتمی است.

در همین حال شورای مجاهدین و شماری از بزرگان قومی نیز بی درنگ خواهان آغاز توزیع شناسنامه‌های برقی هستند. آنان هشدار می‌دهند، در صورت عدم توزیع شناسنامه‌های برقی انتخابات آینده نیز ماننده گذشته‌ها با تقلب گسترده همراه خواهد بود و در انتخابات شرکت نخواهند کرد.

با این حال فعالین مدنی فراه، دولت و پارلمان را متهم به سیاسی کردن شناسنامه‌های برق می‌کنند. این افراد می‌گویند باید خواست تمام مردم افغانستان در شناسنامه‌های برقی مد نظر گرفته شود تا توزیع این شناسنامه‌ها باعث وحدت ملی گردد.

این در حالیست که دولت مرکزی تاکنون چندین بار از آغاز پروسه توزیع شناسنامه‌های جدید سخن گفته است اما تاکنون این ادعا تحقق نیافته است.

https://www.facebook.com/heratpaperfb