توقف صدها موتر باربری و ازدحام ترافیکی در مسیر شاهراه هرات-اسلام قلعه در دروازده ورودی کمرگ هرات، مشکلات جدی را به روی تردد موترها و باشنده‌های محل به بار آورد است. شماری از راننده ها و باشنده‌های محل می‌گویند: برای سپری کردن فاصله یک کیلومتری در جوار گمرک، بیش از یک ساعت منتظر می‌مانند.

در همین حال سرپرست مدیریت ترافیک هرات می‌گوید: به دلیل کم عرض بودن شاهراه هرات- اسلام قلعه در جوار گمرک و ازدحام بیش از حد موترهای باربری، این مسیر برای ساعت‌ها به روی رفت و آمد موترها مسدود می‌شود.

این مقام پولیس ترافیک هرات تاکید می‌کند که تا شاهراه هرات اسلام-قلعه در نزدیکی کمرگ این ولایت دو طرفه ساخته نشود، این ازدحام همچنان ادامه خواهد یافت.

اما مسوولان محلی در هرات می‌گویند: برای جلوگیری از ازدحام ترافیکی در مسیر شاهراه هرات- اسلام قلعه در جوار گمرک این ولایت، سرک بای پس کمک می‌کند.

سخنگوی والی هرات تاکید می‌کند که تدابیر کوتاه مدت تا بهره برداری از سرک بای پس، برای جلوگیری از ازدحام در این مسیر روی دست گرفته می‌شود.

این در حالیست که روزانه صدها موتر کلان باربری که اموال تجارتی را از کشورهای ایران و ترکمنستان به هرات انتقال می‌دهند؛ از همین مسیر وارد گمرک این ولایت می‌شوند. اما ازدحام بیش از حد این موترها، جریان رفت و آمد را برای ساعت‌ها مسدود می‌سازد.

https://www.facebook.com/heratpaperfb