برخی از کارمندان ادارات نظامی در هرات از موترهای رنجر برای انجام کارهای شخصی شان استفاده می‌کنند. مسوولان محلی در هرات می‌گویند: تاکنون بارها کارمندان نظامی از جمله پولیس به دلیل استفاده شخصی از موترهای نظامی مورد پیگرد قرار گرفته‌اند.

آنگونه که سخنگوی والی هرات می‌گوید: در جلسه شورای نظامی به تمام نیروهای امنیتی دستور داده شده است تا با افرادی که موترهای رنجر را برای کارهای شخصی خود استفاده می کنند؛ جدی برخورد کنند.

در همین حال شماری از باشنده‌های هرات می‌گویند: برخی از کارمندان دولتی حتا برای رفتن به تفریح و مراسم عروسی نیز از رنجرهای نیروهای امنیتی استفاده می‌کنند. آنان تاکید می‌کنند که دولت در این زمینه بی توجه است و برخی کارمندان دولتی در جریان استفاده شخصی از موترهای نظامی، اقدام به فعالیت‌های غیر قانونی نیز می‌کنند.

مقام‌های امنیتی در هرات با اینکه می‌پذیرند برخی از کارمندان ادارات نظامی از موترهای رنجر به منظور انجام کارهای شخصی شان استفاده می‌کنند اما تاکید دارند که بیشتر از رنجرهایی برای انجام کارهای شخصی استفاده می‌شوند که از سایر ولایت‌ها به این ولایت آورده می‌شوند.

این در حالیست که در کنار استفاده شخصی از موترهای رنجر در شهر هرات، سرعت زیاد این موترها در مرکز شهر همواره نگران کننده بوده است.

https://www.facebook.com/heratpaperfb