بیش از ۲۰۰ تن از معتادانی که از سوی کمیسیون جمع آوری معتادان در هرات جمع آوری شده بودند، پس از تداوی ابتدایی به خانواده‌های شان تحویل داده شدند. این شمار معتادان از پانزده تا ۲۵ روز در کمپ‌های خصوصی ترک اعتیاد زیر تداوی قرار داشتند.

در همین حال مسوولان کمیسیون جمع آوری معتادان در هرات می‌گویند: شماری از معتادان سایر ولایت ها نیز در میان این افراد حضور دارند که  به ولایت‌های مربوطه شان انتقال داده خواهند شد.

از سویی هم شماری از افرادی که اعتیاد را ترک کرده می‌گویند: اگر بیشتر تداوی نشوند و برای‌شان زمینه کار مساعد نگردد، دوباره به اعتیاد روی خواهند آورد.

مسوولان محلی در هرات می‌گویند: برای تداوی بیشتر این افراد تداوی شده و مساعد ساختن زمینه کار برای آنان تلاش می‌کنند. این مسوولان نقش خانواده‌ها را برای جلوگیری از روی آوردن مجدد این افراد به مواد مخدر موثر می‌خوانند و تاکید دارند که دولت در زمینه تداوی این افراد برنامه‌های درازمدت

به گفته مسوولان محلی در این ولایت طی چند ماه اخیر بیش از ۶۰۰ معتاد در این ولایت جمع آوری شده و پس از تداوی به خانواده‌های شان تسلیم داده شده‌اند.

https://www.facebook.com/heratpaperfb