شماری از باشندگان هرات در این ولایت از کمبود بستر در بیمارستان اطفال به ستوده آمده و شکایت دارند. آنان با انتقاد از حکومت مرکزی می‌گویند: کودکان‌شان به دلیل نبود بستر و امکانات کافی جان‌شان را از دست می‌دهند.

از سویی هم مسوولان بیمارستان اطفال هرات می‌گویند: روزانه بیش از ۲۵۰ تن به این مرکز درمانی مراجعه می‌کنند در حالی که در این مرکز درمانی صرفا ۱۰۰ بستر وجود دارد، با این حال فعالین مدنی حکومت مرکزی را متهم به بی توجهی در این خصوص می‌کنند.

در همین حال فعالین مدنی هرات با انتقاد از حکومت مرکزی می‌گویند، با توجه به رقم درشت مراجعین در هرات و ولایت‌های حوزه غرب کشور، بیمارستان اطفال پاسخ گوی نیازمندی‌های مردم نیست و دولت مرکزی باید به گونه جدی به این چالش بزرگ رسیدگی نماید.

در این میان مسوولان در اداره صحت عامه هرات می‌گویند: در آینده نزدیک قرار است بیمارستانی برای کودکان در شهر هرات اعمار شود، رییس صحت عامه تاکید دارد، اسناد ساخت بیمارستان در حال طی مراحل است، اما تا زمانیکه ساخته شود زمان زیادی را در بر می‌گیرد.

این نگرانی‌ها در حالی مطرح می‌شود که حتی در بیمارستان حوزوی هرات تا کنون به دلیل کمبود بستر اکثر بیماران در میان راه‌روها مداوا می‌شوند.

https://www.facebook.com/heratpaperfb