بانک مرکزی کشور برای قانون مند شدن فعالیت صرافی‌ها و شرکت‌های خدمات پولی قانون تازه‌ای را وضع کرده که در ٢٢ ماده گنجانده شده، اکنون شماری از نمایندگان هرات در شورای ولایتی باور دارند، باید فعالیت صرافی‌ها و شرکت‌های خدمات پولی به ویژه پول شویی در کشور قانون‌مند شود.

ظاهرا یکی از نگرانی‌های جدی بانک مرکزی کشور که سبب شده قانون جدید را بر فعالیت صرافی‌ها وضع کند، پول شویی از طریق صرافی‌ها و تبدیل پول‌های غیر قانونی و سیاه از طریق صرافی‌ها به پول قانونی یا سفید است، مسله‌ای که چندی پیش مسوولان نمایندگی بانک مرکزی در هرات هم از آن نگران بودند.

در این میان  اتحادیه صرافان هرات، انجام جرایم مالی به ویژه پول شویی را از طریق صرافی‌ها رد کرده و تاکید دارد، در جریان سال‌هایتا پسین حتی یک مورد پول شویی در صرافی‌ها صورت نگرفته است.

با این همه ه‌مزمان با ادامه اعتصاب کاری صرافان در هرات و دیگر ولایت‌های کشور در اعتراض به قانون جدید بانک مرکزی در مورد فعالیت صرافی‌ها، نمایندگان اتحادیه سراسری صرافان در کابل با رئیس إجرائیه، معاون دوم ریاست جمهوری و رئیس بانک مرکزی کشور دیدار کرده اند.

https://www.facebook.com/heratpaperfb