در نتیجه تهدیدات امنیتی و اختلافات بین مخالفین مسلح دولت اطفال زیر پنج سال ولسوالی پشترود فراه از واکسین پولیو محروم مانده‌اند.

عبدالجبار شایق رئیس صحت عامه فراه می‌گوید: در نتیجه ادامه نبردها و مخالفت‌ها بین طالبان مسلح این بار کمپاین واکسین پولیو در ولسوالی پشترود فراه تطبیق نشده است.

او تاکید می‌کند برای حل این موضوع با میانجیگری بزرگان قومی و عالمان دینی ولسوالی پشترود تلاش‌های آنان جریان دارد، که اطفال زیر پنج سال ولسوالی پشترود نیز در برابر مرض خطرناک فلج واکسین شوند.

عدم تطبیق واکسین پولیو در ولسوالی پشترود فعالین مدنی فراه را سخت نگران کرده است.فعالین مدنی فراه واکسین پولیو را تنها برای نجات اطفال معصوم ازمرض خطرناک فلج می‌داند.

مسوولین در این ولایت می‌گویند در جریان این دور واکسین پولیو بیش از پنجاه هزار کودک واکسین شده‌اند. در چند سال گذشته با شناسایی یک مورد فلج اطفال نگرانی مسوولین صحت عامه و باشندگان این ولایت از این بیماری به شدت بالا گرفت.

https://www.facebook.com/heratpaperfb