کودکان خیابانی در هرات مورد سوء استفاده جنسی قرار می‌گیرند و هیچ نهادی به این موضوع توجه‌ای ندارد، مسوولان کمیسیون مستقل حقوق بشر و فعالین مدنی در هرات با بیان این مطلب می‌گویند: بر علاوه اعمال کارهای شاقه بالای کودکان خیابانی اکنون این قشر در معرض سو استفاده جنسی از سوی افراد سودجو قرار دارند.

بر علاوه سو استفاده جنسی از کودکان خیابانی در هرات، برخی از کودکان توسط قاچاقچیان انسان به منظور استفاده از اعضای بدن شان به خارج از کشور انتقال داده می‌شوند، رییس کمیسیون حقوق بشر در هرات با ابراز نگرانی می‌گوید: از طرف شب کودکان دختر در امکان مزدحم دست به تکدی گری می‌زنند و گاها مورد سو استفاده جنسی قرار می‌گیرند، که دراین میان از سوی دولت و سایر نهادها توجه چندانی صورت به آنان  صورت نمی‌گیرد.

از سویی هم فعالین مدنی، دولت و نهاد های حامی کودکان را متهم به سهل انگاری در برابر رسیدگی به حقوق اولیه کودکان خیابانی می‌کنند و تاکید دارند، اگر روند بی توجه به کودکان خیابانی استمرار یابد، آینده کودکان خیابانی به سمت بحران مهار ناشدنی حرکت خواهد کرد.

در این میان مسوولان اداره کار و امور اجتماعی هرات از حضور حدود ۱۰ هزار کودکان خیابانی در هرات سخن می‌زنند و تاکید دارند، بودجه ای از سوی حکومت مرکزی برای رسیدگی به این کودکان در نظر گرفته نمی‌شود.

این نگرانی‌ها در حالی مطرح می‌شود که در سال‌های اخیر هیچ برنامه بنیادی برای از میان برداشتن چالش‌های کودکان خیابانی از سوی حکومت مرکزی روی دست گرفته نشده است.

https://www.facebook.com/heratpaperfb