در پی افزایش حملات هراس افگنانه در کشور فعالان مدنی و باشندگان هرات، خواهان افزایش فشار جامعه جهانی بر کشورهای پشتیبان هراس افگنان هستند. تا کنون بارها مقام‌های ارشد حکومت افغانستان،پاکستان را به پناه دادن گروه‌های هراس افگنان و پشتیبانی از این گروه ها متهم کرده‌اند، تا جایی  که در سفر اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد به کابل، حکومت افغانستان مدارکی را نیز در این زمینه به شورای امنیت سازمان ملل سپرد.

اکنون فعالان مدنی خواهان افزایش فشار جامعه جهانی بر حکومت پاکستان هستند. آنان تاکید دارند، حمایت پاکستان از گروه‌های هراس افگن بر هیچ کسی پوشیده نیست و جامعه جهانی به ویژه ایالات متحده آمریکا، باید فشار ها را بر این کشور افزایش دهد.

از سویی هم، آگاهان امور سیاسی نیز، بر ادعای حکومت افغانستان مبنی بر پشتیبانی پاکستان از هراس افگنان مهر تایید می‌زنند و حمایت آشکار برخی مقام‌های حکومت پاکستان و نیز فتوای شورای علمای این کشور در مورد جایز دانستن جهاد در افغانستان را، دلیل این مدعا بر می‌شمارند.

در این میان، باشندگان هرات از رهبران حکومت افغانستان می‌خواهند؛ کار را با کشور پاکستان یکسره کنند و به هر گونه ممکن، اجازه ندهند هراس افگنان از آنسوی خط دیورند وارد خاک افغانستان شوند و با انجام حملات هراس افگنانه، مردم بیگناه و غیر نظامیان را به خاک و خون بکشند.

آگاهان امور سیاسی با استقبال از راهبرد جدید آمریکا در برابر پاکستان تاکید دارند، ایالات متحده آمریکا باید به توافق نامه امنیتی با افغانستان عمل کند. این در حالی است که بتازگی رییس امنیت ملی و وزیر داخله کشور برای ارایه مدارک حضور گروه‌های هراس افگنان در خاک پاکستان، به این کشور سفر نمودند.

https://www.facebook.com/heratpaperfb