نزدیک ۳۰ میلیون یورو برای توسعه میدان هوایی هرات اختصاص یافته است. چندی پیش مبلغ ۲۹٫۵ میلیون یورو واحد پول اروپا، برای توسعه میدان هوایی هرات، از سوی کشورهای کمک کننده اختصاص یافت، اما شماری از اعضای شورای ولایتی هرات می‌گویند؛ نمایندگان هرات در مجلس نمایندگان برای نهایی شدن این بودجه و آغاز کار توسعه میدان هوایی بین المللی  هرات کم کاری کرده‌اند.

این شمار از نمایندگان تاکید دارند، مبلغ ۲۹٫۵ میلیون یورو شامل بودجه مالی سال ۱۳۹۷ خورشیدی شده است.

با این همه، مسوولان در اداره مستقل هوانوردی ملکی می‌گویند؛ این نهاد در نظر دارد میدان هوایی هرات را توسعه دهد و افزون ایجاد ترمیمنال مسافربری و سالون ترانزیت جدید و معیاری، یک خط نشست و برخواست جدید برای هواپیما نیز ایجاد، تا زمینه آغاز پروازهای خارجی بیشتر و نشست و برخواست هواپیما‌های کارگو در میدان هوایی هرات ایجاد شود.

این در حالی است ترمینال مسافربری و خط نشست و برخواست هواپیما ها در میدان هوایی هرات چندی پیش با کمک مالی کشور ایتالیا بهسازی و نوسازی شد، اما باورها بر این است که میدان هوایی هرات باید توسعه پیدا کند.

https://www.facebook.com/heratpaperfb