سرک هرات-چشت تاهنوز بی سرنوشت است. شماری از نماینده‌های مردم هرات در مجلس نمایندگان می‌گویند: با اینکه هزینه ساخت این سرک مهم از سوی این مجلس تایید شده اما تاهنوز کشور ایتالیا هزینه ساخت آن را نپرداخته و هیچ قراردادی برای آغاز کار سرک هرات-چشت نیز عقد نشده است.

اما مسوولان محلی در هرات وعده می‌دهند که در آینده نزدیک کار ساخت سرک هرات-چشت آغاز خواهد شد. به گفته‌ای سخنگوی والی هرات، مقام‌های مرکزی تعهد کرده‌اند که در ماه‌های اول سال نو خورشیدی، کار آسفالت بخش اول این سرک مهم را خواهند کرد.

اما شماری از فعالان مدنی به وعده‌های حکومت به دید شک می‌بینند. آنان تاکید می‌کنند که وعده‌های مسوولان حکومتی در این زمینه همواره وعده سرخرمن بوده و هرگز عملی نشده است. این فعالان مدنی می‌گویند: کار ساخت سرک هرات-چشت بخش بندی شده و در مرحله نخست بخش اندکی از این سرک اسفالت می‌شود و این جوابگوی نیازمندی مردم نیست.

سرک هرات-چشت از سرک‌های مهم در ولایت هرات به شمار می‌رود. این سرک در کنار وصل کردن چندین ولسوالی شرقی هرات با مرکز این ولایت، هرات را به ولایت غور نیز وصل می‌سازد. ساخت این سرک به دلیل موقعیت بند سلما و چندین معدن سنگ مرمر در ولسوالی چشت، حیاتی خوانده می‌شود.

https://www.facebook.com/heratpaperfb