شماری از جوانان در هرات نوآوری‌های خودرا در بخش‎های مختلف، به نمایش گذاشتند. این نوآوری‌ها در بخش‌های برنامه‌های کامپیوتری، بازی‌های موبایل و دیگر بخش‌ها می‌باشد. شماری از این جوانان می‌گویند: اگر از سوی دولت و نهادهای بین المللی حمایت شوند؛ دستاوردهای بزرگی در قسمت تکنالوژی و نرم افزارهای کامپیوتری خواهند داشت.

بازی‌های کامپیوتری و ساخت نرم افزار برای موبایل بخش مهم این نمایشگاه است. این بازی‌های کامپیوتری که از سوی تیم دختران گیم ساز افغانستان ساخته شده، علاقه مندان زیاد دارد. شماری از اعضای این تیم می‌گویند: در جریان سال‌های اخیر بیش از ۲۰ بازی کامپیوتری و آپلکیشن موبایل ساخته‌اند.

جوانان در هرات در بخش‌های گوناگون دست به نوآوری و تولید زده‌اند و دستاوردهای خوبی داشته‌اند. آنان تاکید می‌کنند که اگر از سوی دولت و نهادهای بین المللی حمایت شوند؛ دستاوردهای بزرگی در قسمت تکنالوژی و نرم افزارهای کامپیوتری خواهند داشت.

علاقه مندی جوانان به تکنالوژی به ویژه به ساخت بازی‌های کامپیوتری و اپلکیشن‌های موبایل در هرات در سال‌های اخیر افزایش یافته است. چندی پیش نیز شماری از دختران دانش آموز در هرات با ساخت چند نرم افزار موبایل، در مسابقات جهانی نرم افزار سازی شرکت کردند و دستاوردهای خوبی داشتند.

https://www.facebook.com/heratpaperfb