بیست و پنج تن گوشت مرغ که در یک موتر باربری جای سازی شده بود و به صورت غیر قانونی وارد هرات شده بود کشف و ضبط شد.

مسوولان محلی در هرات می‌گویند: موتر تیلری که حامل ۲۵ تن گوشت مرغ است به تازه‌گی به گونه‌ای غیر قانونی و بدون پرداخت محصول گمرکی از کشور ایران وارد این ولایت شده بود. به گفته‌ای سخنگوی والی هرات، محصول گمرکی این مقدار گوشت مرغ بیش از دو میلیون و ۳۰۰ هزار افغانی می‌شود. یک تن در پیوند به واردات غیرقانونی این مقدار گوشت مرغ از سوی نیروهای امنیتی دستگیر شده است.

این مقدار گوشت مرغ همزمان با وضع قرنطینه واردات و صادرات گوشت مرغ به دلیل شیوع انفلونزای مرغی وارد کشور شده است. مسوولان ریاست زراعت هرات می‌گویند: احتمال دارد این مقدار گوشت مرغ آلوده به این بیماری باشد که زندگی انسان‌ها را تهدید می‌کند.

در سه هفته اخیر که بیماری آنفلونزای مرغی در هرات شیوع پیدا کرده، صادرات و واردات گوشت مرغ و مرغ زنده از کشورهای همسایه متوقف شده است. مسوولان اتحادیه فارم داران مرغ در هرات می‌گویند: بیماری آنفلونزای مرغی به وسیله گوشت مرغ قاچاقی از ایران وارد این ولایت شده است.

مسوولان محلی در هرات می‎گویند: این موتر حامل گوشت مرغ از طریق مرزهای غیرقانونی و بدور از چشم سربازان مرزی وارد کشور شده است.  آنان تاکید می‎کنند که صادرات و واردات قانونی گوشت و دیگر فراورده‌های مرغی به کشور متوقف است.

https://www.facebook.com/heratpaperfb