پانزده تن از نیروهای امنیتی که در بند طالبان در ولایت بادغیس به سر می‌بردند، موفق به فرار شدند. مسوولان فرماندهی پولیس این ولایت می‌گویند این سربازان در نتیجه در گیری‎های سال جاری در بادغیس از سوی طالبان در روستای عمرزی‌های سنگ آتش ولسوالی مقر اسیر شده بودند.

فرمانده کندک پنجم پولیس مرزی در این ولایت می‎گوید: نیمه های شب گذشته ۱۵ تن ازنیروهای امنیتی که در طی سال جاری بدست طالبان مسلح اسیر شده بودند سرانجام توانستند فرار کنند.

او می‌گوید: افرادی که موفق به فرار شدند سربازان ارتش ملی،  لوای محافظت عامه و سربازان فرماندهی ولسوالی جوند هستند. به گفته وی این نیروها بعد از ترک زندان طالبان بانیروهای مرزی مستقر در سنگ آتش به تماس شده و با هماهنگی این نیروها خود را به پاسگاه نیروهای مرزی رساندند.

روستای عمرزی‌های سنگ آتش  که درفاصله ۳۵ کیلومتری شمال شرق مرکز ولسوالی مقر  موقعیت دارد در حال حاضر زیر کنترول طالبان مسلح قرار دارد. در چند سال گذشته در پهلوی اینکه طالبان مسلح چندین سرباز را اسیر گرفته‌اند اما همچنان شماری از سربازان نیز در این ولایت با سلاح و مهمات دست داشته شان با طالبان مسلح یکجا شدند.

https://www.facebook.com/heratpaperfb