بیست و دو مرکز درمانی خصوصی در هرات به دلیل تخلف و عدم رعایت قوانین صحی به دادستانی این ولایت معرفی شده اند.

شکایات متعدد باشندگان هرات از کلینک های خصوصی و مراکز درمانی از بهر اضافه ستانی و  پایین بودن سطح خدمات صحی در هرات، مسوولان اداره صحت عامه هرات را بر آن داشت تا سری به کلینک های خصوصی بزنند، مدیر بخش نظارت بر تطبیق قوانین اداره صحت عامه هرات می‌گوید: پنج کلینیک خصوصی و بیش از ۱۶ داروخانه که از مردم اضافه ستانی می‌کردند و برخی حتی جواز فعالیت نداشتند پرونده‌های شان به دادستانی هرات معرفی گردیده است.

از سویی هم باشندگان هرات از اقدام اداره صحت عامه این ولایت استقبال می‌کنند و می‌گویند: برخی از پزشکان در کلینیک‌های خصوصی به دلیل دریافت پول بیشتر، بیمارانی را که نیاز به عملیات نداشتن را زیر تیغ جراحی بردند، این باشندگان از دادستانی می‌خواهند تا به گونه جدی به این پرونده‌ها رسیدگی کنند.

با این حال فعالین مدنی با انتقاد از مسوولان کلینک‌های خصوصی و اداره محلی تاکید دارند، اگر این روند استمرار یابد، علنا با جان مردم بازی خواهد شد.

در این میان، مسوولان محلی هرات از برخورد جدی با افراد متخلف سخن می‌زنند و تاکید دارند، پرونده‌های که به دادستانی فرستاده شده به جدی مورد پیگیری قرار خواهد گرفت.

این بار نخستین نیست که مراکز درمانی خصوصی در هرات به دلیل تخلف‌های پی هم به دادستانی معرفی شده اند، طی سال‌های اخیر چند بار پرونده‌های برخی از کلینک‌های خصوصی به دادستانی هرات فرستاده شده است اما رسیدگی چندانی به آن نشده است.

https://www.facebook.com/heratpaperfb