رییس شورای علمای ولسوالی کشک رباط سنگی در نامه ای از عالمان دینی این ولسوالی خواسته، در خطبه های نماز جمعه در باره اهمیت و فواید اقتصادی پروژه تاپی برای مردم تبلیغ کنند.

از سویی عالمان دین ولسوالی کشک رباط سنگی از مخالفان تفنگدار حکومت میخواهند،به پروژه تاپی اسیب نرسانند در همین حال رییس ارشاد حج و اوقاف هرات نیز از عالمان دینی میخواهد، در مورد اهمیت پروژه های انکشافی به ویژه پروژه تاپی به مردم آگاهی دهی کنند.

مولوی عبدالغنی جمشیدی رییس شورای علما و مدیر ارشاد، حج و اوقاف ولسوالی کشک رباط سنگی هرات، با صدرو این اطلاعیه از عالمان دینی این ولسوالی خواسته، در خطبه های نماز جمعه، در مورد اهمیت پروژه تاپی برای مردم سخنرانی کنند.

از سویی هم شماری از عالمان دینی ولسوالی کشک رباط سنگی با حضور در ریاست حج و اوقاف هرات، از عملی شدن پروژه تاپی پشتیبانی کرده و از مخالفان تفنگدار حکومت میخواهند، به این پروژه اسیب نرسانند.

در همین حال رییس حج و اوقاف هرات، آسیب رساندن مخالفان حکومت به پروژه های توسعه ای را نکوهش میکند و از عالمان دینی میخواهد، در مورد اهمیت پروژه های انکشافی به ویژه تاپی به مردم آگاهی دهی کنند.

مقام های محلی هرات میگویند؛ در جریان روز های آینده کار عملی پروژه تاپی در خاک  افغانستان آغاز میشود و قرار است بخشی از این خط لوله انتقال گاز از ولسوالی کشک رباط سنگی در شمال ولایت هرات بگذرد.

https://www.facebook.com/heratpaperfb