خیلی از خانواده های شهدا در هرات هنوزهم با چالش های جدی دست و پنج نرم می کنند. از فقر و تنگدستی تا بیکاری و بی توجهی دولت. شماری از بازمانده های شهدا می گویند، سال ها می شود که نان آوران خانواده های خودرا از دست داد ند و با فقر روبه هستند.

مشکلات جدی در برابر خانواده ها و فرزندان شهدا در هرات! از هر یک از این شهدا یا کودکانی بجا مانده یا پدر و مادر پیر و یا هم همسر بی بضاعت. اما سال­ها می­شود که بیشتر خانواده­های افغان بار این همه غم را به دوش می­کشند. شماری از بازمانده­های شهدا در هرات می­گویند، به دلیل بی توجهی دولت و فقر و تنگدستی، خانواده­های شهدا به چالش­های جدی روبه­رو شده­اند.

شماری از فرزندان شهدا در هرات با انتقاد تند از دولت می گویند: برای بهبود زندگی آنان کارهای اساسی نشده است. به گفته ای آنان، خیلی از فرزندان شهدا حتا نان برای خوردن ندارند و از رفتن به مکتب محروم هستند. آنان از سران حکومت می خواهند که خانواده های شهدا را از این وضعیت بی سرنوشتی نجات دهند.

در همین حال جنگ های داخلی و دوران جهاد در افغانستان در کنار شهدا، هزاران معلول نیز برجای گذاشته است. شماری از این معلولان می گویند: به دلیل معلویتی که دارند خانه نشین اند و دولت هم تلاش چندانی برای بهبود زندگی آنان نکرده است.

هم­اکنون هم خیلی از افغان­ ها به شمول نیروهای نظامی در جریان جنگ­ ها در کشور شهید می­ شوند و فرزندان شان بی سرنوشت می­ مانند. شماری از فرزندان شهدا می ­گویند که کودکان خانواده های شهدا  از آموزش و پرورش باز می ­مانند و از دولت می­ خواهند که برای بهبود زندگی آنان تلاش کند.

https://www.facebook.com/heratpaperfb