بیشتر اعضای شورای ولایتی هرات هنوز دارایی های شان را ثبت نکرده اند.مسوولان اداره مبارزه با فساد اداری در غرب کشور میگویند فورمهای ثبت دارایی چندماه پیش به این شورا فرستاده شده و تنها دو تن از اعضای این شورا دارایی های شان را ثبت کرده اند. اما معاون شورای ولایتی هرات میگوید بیشتر اعضای این شورا دارایی های شان را ثبت کرده اند. برخی باشندگان هرات به این باور اند که این باره نشان میدهد که شورای ولایتی عملکرد شفافی نداشته است.

طبق قانون در کنار کارمندان بلندپایه دولت اعضای شورای ولایتی نیز مکلف اند دارایی­ های شان را ثبت کنند. اما طاهرعنبری رییس اداره مبارزه با فساد اداری درغرب کشور می ­گوید: با آنکه چندماه پیش فورم­ های ثبت دارایی به اعضای شورای ولایتی هرات توزیع شد، اما تا کنون دو تن آنها دارایی های شان را ثبت کرده اند.

با این حال شورای ولایتی هرات می­ گوید: بیشتر اعضای این شورا دارایی ­های شان را ثبت کرده اند. اما به دلیل اینکه برخی­ ها آشنایی با چگونگی خانه­ پری این فورم­ ها نداشتند، باعث شد تا دوباره فورم جدید درخواست بدهند، روی همین­ باره مدت ثبت دارایی ­های اعضای شورا طول کشیده است.

از سوی دیگر برخی از باشندگان هرات نسبت به این عملکرد اعضای شورا انتقاد کرده می­ گویند: امکانات کنونی که دراختیار هرکدام از اعضای شورای ولایتی قرار دارد نشان می ­دهد  که برخی­ ها در این شورا عملکرد شفاف ندارند.

براساس گفته­ های معاون شورای ولایتی هرات  سه تن از اعضای این شورا موترهای لاندکروزر دارند که دو عراده آن زرهی است. همچنان حدود هفت تن از اعضای این شورا موترهای نوع هایلکس دارند. برخی اعضای این شورا می­گویند: ثبت دارایی­ها باعث شفافیت بیشتری درادارات می ­گردد.

شورای ولایتی هرات ۱۹ عضو دارد که ۱۸ تن آنها درحال حاضر در شورا وجود دارند. اما امکانات کنونی نزد برخی از اعضای این شورا نسبت به معاش که دریافت می ­کنند برای باشندگان این ولایت پرسش برانگیزشده است.

https://www.facebook.com/heratpaperfb