دوتن از بزرگان قومی درولایت  بادغیس از سوی طالبان به قتل رسیدند. مسئولان محلی در این ولایت می گویند این دو تن در مسیر شاهراه قادیس- قلعه نو از سوی گروه طالبان تیر باران شدند. در همین حال بهاالدین قادسی یک تن از اعضای شورای ولایتی این ولایت میگوید هدف از کشتن افراد غیرنظامیان توسط طالبان ایجاد وحشت می باشد.

طالبان مسلح دو تن از ساکنان ولایت بادغیس را به قتل رساندند. مسئولان محلی در این ولایت می گویند این دو تن که بزرگان قومی نیز به شمار می رفتنددر مسیر شاهراه قادس- قلعه نو از سوی گروه طالبان به قتل رسیدند.

ظاهر بهاند سخنگوی والی بادغیس می گویند این رویداد ساعت شش صبح در منطقه  قرچقی ولسوالی قادس رخ داده است.

سخنگوی والی بادغیس میگوید یکی از این جان باختگان  رئیس عثمان نام دارد که مسئول شورای همبستگی ملی روستاهای قریه نوآباد بود.

در همین حال بهاالدین قادسی، یکی از اعضای شورای ولایتی این ولایت میگوید این افراد توسط طالبان شاخه ملا رسول کشته شده اند و هدف آنها ایجاد وحشت می باشد. از چند روز بدین سو بارها گروه طالبان در ولایت بادغیس اقدام به کشتن افراد غیر نظامی کرده اند.

https://www.facebook.com/heratpaperfb