ولسوالی تیوره ولایت غور به دست گروه طالبان سقوط کرد. صدها طالب مسلح از چندین جهت بر مرکز این ولسوالی حمله کردند. طالبان پس از سقوط ولسوالی به شفاخانه دولتی حمله کردند و تمام داکتران، مریض ها و پایواز ها را تیر باران کردند. گزارش های تائید نشده ای وجود دارد که حدود صد غیر نظامی و نیروی دولتی در این حمله طالبان جان خود را از دست دادند. تمام ساختمان های ادارات دولتی این ولسوالی از سوی طالبان به آتش کشیده شده است. مسوولان محلی و اعضای شورای ولایتی میگویند دولت مرکزی صدای آنها را در چند روز گذشته نشنید و سرانجام این ولسوالی سقوط کرد.

تنها ولسوالی حوزه غرب که برای نخستین بار هجوم طالبان را تجربه می کند. ولسوالی تیوره ولایت غور پس از شانزده ساعت درگیری به دست گروه طالبان افتاد. مقام های محلی میگویند طالبان از چندین جهت به این ولسوالی حمله کردند.

غلام ناصر خاضع والی غور میگوید طالبان پس از تصرف دست به جنایت بشری زدند و مردم ملکی را تیر باران کردند. خاضع از حکومت مرکزی به دلیل آنچه نفرستادن نیرو و تجهیزات عنوان می کند انتقاد دارد. والی غور میگوید اگر کمک به وقت آن می رسید این ولسوالی سقوط نمی کرد.

طالبان با تصرف مرکز ولسوالی تیوره، شفاخانه دولتی در این ولسوالی و شماری از مکاتب را به آتش کشیده اند. مسوولان امنیتی در ولایت غور می گویند: طالبان شماری از داکتران و مریضان در شفاخانه تیرباران کرده اند. یکی از سربازان کماندو که در این رویداد شده میگوید به آنها مهمات کافی نرسید و سرانجام شکست خوردند.

در همین حال شماری از نماینده های شورای ولایتی غور در یک گردهمایی در ولایت هرات، وضعیت امنیتی این ولایت را تکان دهنده می خوانند. این شماری از اعضای شورای ولایتی غور می گویند: طالبان به طور وحشتناکی افراد ملکی را قتل عام کردند. آنان هشدار می دهند که اگر ولسوالی تیوره از کنترول طالبان خارج نشود؛ غور به قندوز دوم و مرکز اصلی طالبان در افغانستان  تبدیل خواهد شد.

از چند روز به این طرف ولسوالی های تیوره و پسابند ولایت غور شاهد درگیری های شدید میان نیروهای امنیتی و طالبان مسلح بوده است. شماری از فعالان مدنی و باشنده های ولایت غور، دولت مرکزی را در جلوگیری از حملات طالبان و سقوط ولسوالی تیوره به بی پروایی متهم می کنند. ولسوالی تیوره ولایت غور حتا در زمان حاکمیت طالبان هم به دست این گروه در نیامد.

https://www.facebook.com/heratpaperfb