ده ها جریب زمین در هرات هنوزهم زیر کشت کوکنار قرار دارد. مسوولان اداره مبارزه با مواد مخدر دراین ولایت میگویند آمار ارائه شده درسال گذشته نشان میدهد که بیش از ۲۰۰ هکتار زمین در ولسوالیهای شیندند، ادرسکن، کشک کهنه وکشک رباط سنگی تریاک کشت شده است، غلام جیلانی دقیق رییس اداره مبارزه با مواد مخدر هرات میگوید در کنار کشت کوکنار در این ولایت، پرچون فروشان مواد مخدر درسطح شهر برآمار افراد دچار اعتیاد افزوده است.

با وجود امنیت نسبی درهرات، اما هنوزهم ساحات دور دست در این ولایت، تریاک کشت می ­شود. مسوولان اداره مبارزه با مواد مخدر هرات درنشست خبری می ­گویند: گزارش سال گذشته نشان می ­دهد که بیش از چهارصد جریب زمین در ولسوالی ­های نسبتا نا امن این ولایت تریاک کشت شده است.

غلام ­جیلانی دقیق رییس اداره مبارزه با مواد مخدر گفته طی سال جاری ۲۳۰ جریب زمین که کوکنار کشت شده بود تخریب کردند.

آنگونه که رییس این اداره می ­گوید: بیشتر ساحات نا امن برخی ولسوالی ­های این ولایت کوکنار کشت شده است. اما درکنار کشت و تولید مواد مخدر آمار روزافزون افراد دچار اعتیاد در این ولایت نگرانی ها را جدی­ ترساخته است.

مسوولان اداره مبارزه با مواد مخدر هرات می ­گویند: دسترسی  آسان معتادین به مواد روند تداوی و مبارزه با اعتیاد را مشکل ساخته است. رییس این اداره می­ گوید: پولیس توانایی کافی ندارد تا خورده فروشان مواد مخدر را بازداشت کند.

درهرات مواد مخدر بیشتر به گونه پرچون فروخته می­ شود. افراد دچار اعتیاد به آسانی در هرنقطه از شهر به مواد دسترسی دارند. بارها نسبت به این باره انتقادهای تند صورت گرفته است.

اما مسوولان محلی می­گویند نسبت به این مسئله جدی هستند و افرادیکه دست به فروش مواد مخدر در سطح شهر  می ­زنند بازداشت خواهند شد.

براساس آمارهای اداره مبارزه با مواد مخدر هرات حدود ۶۰ هزار تن در این ولایت معتاد به مواد مخدر هستند که ۶۵ درصد آنها جوانان می ­باشند. ده­ ها مرکز تداوی معتادین دراین ولایت هم نتوانسته از آمار این افراد کم کند.

https://www.facebook.com/heratpaperfb