ده ها تن از باشنده های ولسوالی چشت هرات در یک گردهمایی اعتراضی، سرک هرات- چشت را به روی موترهای حامل سنگ مرمر و موترهای مسافربری مسدود کرده ند. معترضان دلیل این اقدام شان را آسفالت نشدن این سرک می خوانند. ولسوال چشت هرات می گوید: معترضان خواهان آغاز کار عملی ساخت این سرک هستند.

مسدود شدن سرک هرات- چشت به روی رفت و آمد. ده ها تن از باشنده های ولسوالی های چشت و پشتون زرغون هرات در یک گردهمایی اعتراضی این سرک را به روی موترهای حامل سنگ مرمر و موترهای مسافربری مسدود کرده ند. معترضان دلیل این اقدام شان را آسفالت نشدن این سرک می خوانند.

مسوولان محلی در ولسوالی چشت هرات می گویند: معترضان خواهان تسریع آغاز عملی این ساخت سرک هرات- چشت هستند.

از سوی دیگر مسوولان محلی در هرات از آغاز کار عملی سرک هرات- چشت در آینده نزدیک خبر می دهند. سخنگوی والی هرات می گوید: سروی ها به منظور آغاز کار ساخت سرک هرات- چشت جریان دارد و پس از طی مراحل قانونی قرارداد این پروژه از کمیته تدارکات ملی، کار ساخت آن به زودی آغاز خواهد شد.

تاکنون بارها باشنده های ولسوالی های شرقی هرات به دلیل آسفالت نشدن سرک هرات- چشت دست به اینگونه اعتراض ها زده است و ناراضایتی خودرا نسبت به بی پروایی حکومت در این زمینه ابراز کردند.

با اینکه سال پیش قرارداد ساخت این سرک با حضور رئیس جمهور غنی و برزگان هرات در ارگ ریاست جمهوری با شرکت قرارکننده آن امضاء شد اما تاهنوز کار عملی آن آغاز نشده است.

 

https://www.facebook.com/heratpaperfb