تاهنوز از سرنوشت هشت سرباز ربوده شده از سوی طالبان در ولایت بادغیس خبری در دست نیست. ربودن این سربازان نگرانی شورای ولایتی این ولایت را نیز برانگیخته است. ازسویی هم مسئولان محلی بادغیس می گویند تلاش ها برای رهایی این سربازان در این ولایت جریان دارد. همکارم فتانه فرهود گزارش میدهد.

هنوز از سرنوشت هشت سرباز ربوده شده در ولایت بادغیس خبری در دست نیست. طالبان هشت سرباز ارتش ملی را از یک پاسگاه امنیتی در ولایت بادغیس یک روز پیش باخود برده اند. مسئولان در شورای ولایتی بادغیس ربودن این سربازان را ضعف مدیریتی در ارگان های امنیتی می دانند. آنان تاکید دارند که باید تلاش ها برای رهایی این افراد از سوی مقام های امنیتی صورت گیرد.

از سویی هم مسئولان محلی در ولایت بادغیس  با تایید این رویداد می گویند که یک فرمانده محلی طالبان در سازش با شماری ازین سربازان وارد یک پاسگاه امنیتی در ولسوالی آب کمری این ولایت شدند واین سربازان را با جنگ افزار های شان با خود بردند. به گفته سخنگوی والی بادغیس، تاکنون از سرنوشت این سربازان خبری نیست اما تحقیقات نهاد های امنیتی برای رهایی این افراد جریان دارد.

این نخستین باری نیست که نیروهای امنیتی در پوسته های اطراف بادغیس با طالبان یکجا می شوند. بلکه بارها این قضایا در ولسوالی های ناامن این ولایت رخ داده است. شورای ولایتی و فعالان مدنی این ولایت همواره نسبت به این باره ابراز نگرانی کرده و خواهان پیگری همچو قضایا از سوی مسئولان محلی اند.

https://www.facebook.com/heratpaperfb