تلفات غیر نظامیان در جریان درگیری ها و انفجار ماین های کنار جاده ای در فراه بگونه چشمگیر افزایش یافته است. اختر محمد که خانم و دو فرزند اش شب گذشته در جریان درگیری از دست داده و چهار فرزند دیگر وی زخمی شده اند، هر دو طرف درگیر را به زندگی غیر نظامیان بی تفاوت میدانند. در همین حال شب گذشته ده غیر نظامی که در جریان درگیری ها مجروح شده، به شفاخانه ولایتی فراه انتقال داده شده اند. اما مقامهای محلی فراه عامل اصلی تلفات غیر نظامیان را مخالفین مسلح دولت میدانند.

در جریان درگیری میان نیروهای امنیتی و طالبان مسلح در ولایت فراه، سه فرد ملکی کشته شدند و چهار تن دیگر زخم برداشته اند.

شنبه شب طالبان مسلح یکی از پوسته های امنیتی را مورد حمله قرار دادند و درگیری شدید آغاز گردید.

ملا سید محمد ولسوال بالابلوک فراه با تایید این خبر می گوید: این غیر نظامیان هنگامی در منطقه گنج آباد ولسوالی بالابلوک کشته و زخمی شدند، که طالبان مسلح منازل مردم عام را سنگر گرفتند.

وی می افزاید: طالبان مسلح از منازل که مردم عام در آن زنده گی میکردند، نیروهای امنیتی را مورد حملات قرار دادند، که در این میان سه غیر نظامی در روستای گنج آباد کشته و چهار تن دیگر زخم برداشتند.

در نبردهای شب گذشته تنها اعضایی خانواده اختر محمد کشته و زخمی نشده، بلکه دیگر غیر نظامیان نیز در مرکز و ولسوالی های مختلف این ولایت قربانی جنگ شده اند. داکتر شیراحمد هویدا آمر شفاخانه ولایتی فراه می گوید: تنها شب گذشته ده غیر نظامی که در جریان درگیری ها مجروح شده اند، به شفاخانه ولایتی فراه انتقال یافته است، که حالت صحی بعضی ها بسیار وخیم است.

مقامهای محلی فراه که عامل اصلی تلفات غیر نظامیان را مخالفین مسلح دولت میداند، می گویند: طی ده روز اخیر بیش از ۳۵ غیر نظامی از سوی مخالفین مسلح دولت، انفجار ماین های کنار جاده ای و در جریان درگیری ها کشته و زخمی شده اند.

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/heratpaperfb