با اینکه بیش از شش ماه از سال مالی ۱۳۹۶ گذشته است اما کمتر از پانزده درصد از بودجه انکشافی ولایت هرات به این ولایت رسیده است. مسوولان اداره اقتصاد هرات می گویند: از مجموع هفت میلیارد افغانی بودجه انکشافی این ولایت فقط یک میلیارد افغانی به هرات رسیده است. از سوی دیگر نرسیدن به وقت بودجه انکشافی هرات نگرانی جدی فعالان مدنی را به دنبال داشته است. نگرانی ها از بهر مصرف نشدن بودجه در حالی مطرح می شود که سال پیش نیز کمتر از ده درصد از بودجه ی انکشافی هرات به مصرف رسید.

هرات همچنان بی بهره از بودجه انکشافی اختصاصی خود، با گذشت بیش از شش ماه از سال مالی ۱۳۹۶، تاکنون کمتر از پانزده درصد از بودجه ی انکشافی هرات به این ولایت رسیده است. مسوولان در اداره اقتصاد هرات می گویند: از مجموع بودجه انکشافی هفت میلیارد افغانی این ولایت تاکنون فقط یک میلیارد رسیده است و از این میان کمتر از شش میلیون افغانی خرج پروژه های انکشافی شده است.

در همین حال نرسیدن و مصرف نشدن بودجه ی انکشافی هرات نگرانی جدی فعالان مدنی این ولایت را برانگیخته است. به باور آنان، اداره محلی هرات در این قسمت مقصر است و باید برای گرفتن بودجه ی اختصاصی این ولایت از وزارت خانه ها تلاش ورزد.

این فعالان  مدنی هشدار می دهند که اگر در قسمت مصرف بودجه ی انکشافی تلاش صورت نگیرد، پروژه های انکشافی در هرات همچنان نیمه کاره باقی خواهند ماند.

از سوی دیگر مسوولان محلی در هرات تاکید می ورزند که به تمام مسوولان اداره های دولتی دستور داده شده است تا در قسمت گرفتن بودجه اختصاصی خود روی اداره های مرکزی فشار بیاورند. آنگونه که جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات می گوید: اگر اداره های محلی در قسمت به دست آوردن بودجه اختصاصی خود با مشکل روبه رو شوند؛ والی خود دست به کار می شود.

کلیپ…سخنگوی والی هرات

نگرانی ها از بهر نرسیدن بودجه انکشافی هرات در حالی بالاگرفته است که سال پیش کمتر از ده درصد از بودجه ی انکشافی هرات به مصرف رسید. بیشتر از ۹۰درصد از بودجه ای انکشافی سال مالی ۱۳۹۵ مربوط به هرات برگشت خورد.

فعالان مدنی و آگاهان امور اداره محلی هرات را متهم به بی پروایی در این زمینه می کنند و تاکید دارند که اگر در قسمت بودجه توجهی جدی صورت نگیرد، امسال هم مشکل سال گذشته تکرار خواهد شد.

 

https://www.facebook.com/heratpaperfb