نزدیک ١٠٠ جریب از زمین های اداره زراعت هرات توسط زورمندان غصب شده است؛این زمین ها که در منطقه فرقه شهر هرات موقعیت دارد،در ان بلند منزل و املاک تجاری ساخته شده است.مسوولان اداره زراعت میگویند انان تلاش دارند این زمین ها را از چنگ غاصبان بیرون کنند. از سویی هم باشندگان محل میگویند غاصبان در تلاش اند تا زمین های بیشتری را در این منطقه غصب کنند.

اداره زراعت هرات ادعا دارد در منطقه فرقه در شمال شهر هرات نزدیک ١٠٠ جریب از زمین های مربوط به این نهاد توسط زورمندان و غاصبان زمین غصب شده است. عبدالصبور رحمانی رئیس اداره زراعت هرات می گوید: برای بیرون کردن این زمین ها از چنگ غاصبان دست بکار شده اند.

اداره زراعت هرات ادعا میکند این زمین ها در زمان ریاست جمهوری داوود خان به این نهاد تسلیم داده شده و از جمله املاک ریاست زراعت میباشد.

اما در جریان سالهای پسین زورمندان و غاصبان زمین این املاک را غصب کرده و با ساخت اسناد جعلی انرا به فروش رسانده اند. زمین هایی که اکنون در ان بلند منزل ها و املاک تجاری ایجاد شده است.

در این میان باشندگان محل میگویند: غاصبان زمین هنوز هم در تلاش اند تا قسمت هایی از زمین ها را غصب کنند؛ بگفته انها به تازگی گروهی از غاصبان به این محل امده و قصد داشته زمین های دولتی را غصب کنند، مسله ای که سبب نگرانی باشندگان منطقه فرقه شده است.

غصب زمین های دولتی توسط زورمندان در هرات مسله تازه ای نیست، گفته میشود شماری از زمین های دولتی از سوی غاصبان در بخش های مختلف هرات غصب شده است، هرچند مسوولان محلی این ولایت بارها از مبارزه جدی با غاصبان زمین سخن گفته اند، اما آنگونه که پیداست مبارزه با غاصبان زمین کار ساده ای نیست.

https://www.facebook.com/heratpaperfb