اتحادیه صرافان هرات میگوید؛ فعالیت صرافان دست فروش در کنار خیابان ها غیر قانونی است و آنها مجوز قانونی برای این کار ندارند. اما دست فروش ارز های خارجی میگویند؛ آنان قبلا در این اتحادیه ثبت نام کرده اند، ولی کارت های شان دوباره تمدید نشده است. از سویی هم مسوولان نمایندگی بانک مرکزی در زون غرب تاکید دارند که بزودی مقرره تنظیم فعالیت صرافان دست فروش نهایی خواهد شد.

صرافان دست فروش در کنار خیابان های نزدیک به بازار صرافان هرات به تبادله ارز های خارجی با پول افغانی میپردازند؛ مشتری اینان افراد رهگذر و کسانی هستند که مبالغ اند پول را تبادله میکنند. اما اتحادیه صرافان هرات فعالیت صرافان دست فروش را در کنار خیابان ها غیر قانونی میداند.

برخی از این دست فروشان ارز میگویند آنها چندین سال میشود که در این مکان مصروف تبادله اسعار خارجی هستند. کارت های شناسایی نیز بگفته اینان چند سال پیش پس از ثبت نام از سوی اتحادیه صرافان برای شان صادر شده؛ اما بیش از یکسال میشود که کارت های شناسایی صرافان دست فروش تمدید نشده است.

در این میان مسوولان نمایندگی بانک مرکزی افغانستان در زون غرب نیز تاکید دارند که فعالیت صرفان دست فروش غیر قانونی است. اما از نهایی شدن مقرره ای خبر میدهند که قرار است بر اساس آن فعالیت این افراد سر و سامان داده شود.

اتحادیه صرافان هرات تاکید دارد کارت های صادر شده توسط این نهاد برای شناسایی صرافان دست فروش در داخل بازار های صرافی است؛ اما این کارت ها خارج از بازار صرافی و در کنار خیابان غیر قابل اعتبار است.

https://www.facebook.com/heratpaperfb