افزایش دزدی های مسلحانه درسطح شهر هرات خیلی از کسبه کاران را نگران ساخته است. بیشتر فروشگاه های مواد غذایی و دوکانهای زرگری از سوی محافظین شخصی تامین امنیت میشوند. شماری از دوکانداران در سطح شهر میگویند به خاطر حفظ مال  و دارایی های شان مجبور شدند گارد شخصی استخدام کنند. مسوولان محلی هرات میگویند این افراد در کنار نیروهای امنیتی به خاطر تامین امنیت شهر و حفظ دارایی های کسبه کاران موثر هستند.

این روزها شهر هرات چهره نظامی گرفته و بیشتر افراد مسلحی به چشم می­خورد که مصروف تامین امنیت کسبه­ کاران اند. افزایش سرقت ­های مسلحانه در سطح شهر باعث شده است تا خیلی از مالکین فروشگاه ­ها و دوکان­ های زرگری برای تامین امنیت جان ومال خود محافظین امنیتی استخدام کنند.

با آنکه دوکانداران در این بازار از فعالیت نیروهای امنیتی راضی هستند، اما می ­گویند به دلیل اینکه نگران وضعیت کنونی هستند مجبور شدند تا افرادی را به عنوان محافظین امنیتی به خاطر حفظ مال و دارایی­های شان استخدام کنند.

شورای ولایتی هرات هم می­ گوید: تامین امنیت کسبه کاران از سوی محافظین شخصی امنیتی طرح مناسبی نیست، بلکه دولت باید از طریق نیروهای پولیس امنیت را تامین کند.

از سوی دیگر جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات می­ گوید: نیروی کافی در اختیار ندارند تا بتوانند به گونه کامل امنیت فروشگاه­ ها و کسبه ­کاران را تامین کنند، اما مسلح­ های شخصی که از سوی سکتور خصوصی استخدام شده اند تحت کنترل دولت هستند و این می ­تواند پولیس را در امر کاهش جرم­ های جنایی یاری رساند.

این درحالیست که پولیس نیز به دنبال افزایش سرقت­ های مسلحانه درسطح شهر به تکاپو افتاده است. اخیرا یک باند ده نفری دزدان حرفه­ای از سطح شهر بازداشت شدند. اما کمبود نیرو در سطح شهر هرات همواره از مشکلات جدی خوانده شده است.

 

https://www.facebook.com/heratpaperfb