پولیس نیمروز از قاچاق حدود هشتاد کیلوگرام مواد مخدر نوع هیروئین به ایران جلوگیری کرده است. مسوولان امنیتی میگویند: این محموله مواد مخدر در نقطه صفری پل ابریشم در این ولایت کشف ضبط شده است.

فرمانده پولیس نیمروز میگوید به اتهام انتقال این محموله مواد مخدر یکتن بازداشت شده است که شهروند کشور ایران میباشد. خواجه جیلانی ابوبکر فرمانده پولیس نیمروز میگوید قاچاقبران این مقدار مواد را به شکل ماهرانه در داخل تایر موتر باربری جاسازی کرده بودند و قصد داشتند به ایران قاچاق نمایند، اما کارمندان مبارزه با مواد مخدر قوماندانی امنیه این ولایت به موقع این محموله را کشف نموده و یک شهروند ایرانی را نیز به اتهام انتقال این مواد بازداشت کرده اند.

طی یک هفته گذشته این دومین محموله مواد مخدر است که از سوی نیروهای امنیتی در نقطه صفری بندر مرزی نیمروز با ایران کشف وضبط میشود.

https://www.facebook.com/heratpaperfb