عواید گمرک نیمروز در ماه نخست امسال نسبت به عین زمان درسال گذشته  سی صدمیلیون افغانی افزایش یافته است. مسوولان اداره گمرک این ولایت میگویند مبارزه جدی با فساد اداری و کنترل عواید دولت دراین اداره باعث شده است تا میزان عواید بیشتر شود. ریس گمرک نیمروز گفته احتمالا امسال عواید کل این اداره به ۱۵ میلیارد افغانی خواهد رسید.

میزان عواید گمرک نیمروز نسبت به سال­های گذشته افزایش خوبی یافته است. آنگونه که مسوولان محلی در این ولایت می ­گویند: همه ساله گمرک این ولایت عواید هنگفتی را به حکومت مرکزی تحویل می ­دهد و حالا این عواید در مقایسه با سال­ های گذشته خیلی افزایش یافته است.

صالح ­محمد نیک ­زاد رییس گمرک نیمروز تاکید می ­کند که تنها در ماه ثور امسال نسبت به ماه ثور سال گذشته عواید گمرک این ولایت ۳۰۰ میلیون افغانی افزایش یافته است.

رییس گمرک نیمروز می ­گوید: درسال ­های گذشته به دلیل نبود گدام­ های مجهز، کالاهای وارداتی به گونه درست تخلیه و گمرک نمی­ شد، اما درحال حاضر این مشکل برطرف شده و گدام­ های بزرگی به خاطر تخلیه و گمرک اجناس وارداتی در این ولایت ساخته شده است.

او پافشاری دارد که مبارزه جدی با افراد فاسد در گمرک این ولایت باعث ازدیاد عواید این اداره گردیده است.

نیمروز در جنوب غرب کشور هم مرز با ایران است، از بندر مهم تجارتی این ولایت همه ساله پول هنگفتی به حساب عواید دولت اضافه می ­شود. مسوولان اداره گمرک نیمروز می ­گویند: سال گذشته مجموع عواید این اداره بیش از ده میلیارد افغانی بود، اما امسال با به خاطر تغییرات جدی در اداره گمرک نیمروز و مبارزه با افراد فاسد، عواید کل گمرک این ولایت به ۱۵ میلیارد افغانی خواهد رسید.

 

https://www.facebook.com/heratpaperfb