ده ها تن از بزرگان قوم طی گردهمایی در شورای ولایتی هرات حمایت خود را از حکومت و نیروهای امنیتی اعلام کردند.شورای ولایتی هرات نیز از این گردهمایی مردمی به خاطر پشتیبانی از نیروهای امنیتی کشور استقبال کرده است. شماری از بزرگان قوم و موی سفیدان در این همایش میگویند، اعتراض حق مدنی مردم است، اما برخی ها با سواستفاده از این اعتراض مردمی تلاش میکنند تا وضعیت را نا امن ساخته کشور را به طرف بحران بکشانند.

بزرگان قوم، موی سفیدان و اربابان محل در شورای ولایتی هرات گردهم آمدند پشتیبانی شان را از حکومت و نیروهای امنیتی اعلام نمودند. شماری از شرکت کننده­ گان در این گردهمایی به این باور اند که اعتراض مدنی حق مسلم مردم است، اما برخی ­ها با سواستفاده از این دادخواهی مدنی مردم تلاش کردند تا وضعیت را بحرانی بسازند.

به باور آنان، همین ­باره باعث شد تا اعتراض مدنی باشندگان کابل به خشونت کشیده شود.

همچنان برخی موی­ سفیدان دراین همایش مردمی می ­گویند: افراد و گروه­ های تلاش دارند تا از این وضعیت سواستفاده کرده به خاطر رسیدن به اهداف شوم خود دست به هرکاری بزنند. آنها از حکومت می ­خواهند تا اینگونه افراد را شناسایی و به ارگان­ های عدلی وقضایی معرفی کند.

با این حال کامران علیزایی رییس شورای ولایتی هرات هم اعتراض مدنی را حق مردم می ­داند، اما او پافشاری دارد که هرگاه افراد و اشخاصی خواسته باشند با سواستفاده از اعتراض مدنی مردم دست به اخلال امنیت وآَشوب بزنند درمقابل آنها ایستادگی خواهد شد.

به دنبال حادثه مرگبار روز چهارشنبه هفته گذشته در کابل، باشندگان این ولایت به  خیابان­ ها آمدند و علیه حکومت شعار سردادند. دامنه این اعتراض­ ها گسترده شد و برخی از چهره­های سیاسی نیز به این اعتراض مردمی پیوستند.

بناء این اعتراض­ ها طی سه روز به خشونت کشیده شد. حالا بزرگان قوم وموی سفیدان درهرات تاکید برانسجام و وحدت اقوام مختلف کشور دارند.

https://www.facebook.com/heratpaperfb