پولیس نیمروز بیش از پنج تن مواد مخدر و مواد کیمیاوی را در این ولایت حریق کرد. مسوولان محلی دراین ولایت میگویند این مقدار مواد مخدر و مواد کیمیاوی طی چهارماه سال گذشته از سوی نیروهای امنیتی کشف وضبط شده بود. والی نیمروز گفته در پیوند به محموله های کشف شده مواد مخدر بیش از صد تن از قاچاقبران نیز بازداشت شدند.

حدود ۵۶۰۰ کیلوگرام مواد مخدر، موادکیمیاوی و مشروبات الکلی را پولیس نمیروز حریق کرد. این مواد طی ماه­های گذشته از نقاط مختلف این ولایت توسط نیروهای امنیتی کشف وضبط شده بود. مسوولان محلی در این ولایت می ­گویند: در پیوند به کشف وضبط محموله­ های مواد مخدر طی بیشتر از یکسال ۱۰۶ تن بازداشت شدند.

انجنیرمحمدسمیع والی نیمروز پافشاری دارد که مبارزه جدی را در برابر کشت، تولید وقاچاق مواد مخدر شروع کرده است، بناء پولیس مبارزه با مواد مخدر این ولایت تلاش می­ کند تا جلو ترافیک مواد مخدر در نیمروز را بگیرد.

آنگونه که والی این ولایت گفته مواد حریق شده شامل مورفین، هیروئین، شیشه، تریاک، چرس، مواد کیمیاوی و مشروبات الکلی می ­باشد. قوماندان امنیه نیمروز هم گفته در پیوند به کشف وضبط محموله های مواد مخدر شانزده میل سلاح مختلف ­النوع و ۴۰ عراده موتر قاچاقبران نیز بدست نیروهای امنیتی افتاده است.

نیمروز از جمله ولایاتی است که قاچاقبران قسمت عمده ای از مواد مخدر را از طریق این ولایت به ایران  قاچاق می کنند.

 

 

https://www.facebook.com/heratpaperfb