رئیس اداره حج و اوقاف ولایت فراه از سرمایه داران دراین ولایت خواست تا برای افراد بی بضاعت و نیازمند در ماه مبارک رمضان کمک کنند. از سوی دیگر افراد نیازمند در فراه تاکید می کنند که گرانی مواد غذایی در ماه مبارک رمضان باعث بروز مشکلات بیشتر به آنها شده است. از سوی دیگر والی فراه میگوید قرار است به افراد نیازمند در حد توان کمک صورت گیرد.

ماه مبارک رمضان بیشتر از هر ماه دیگر در نزد افراد غریب جاگاهی دارد چرا که در این ماه بسیاری از سرمایه داران با دادن زکات مال خود مشکلات نیازمندان را باید رفع کنند. این ماه به عنوان ماه خیر و رحمت نیز عنوان می شود.

بسیاری از شهروندان فراه خواهان توجه بیشتر افراد سرمایه دار هستند. این افراد میگویند در این ماه برعکس دیگر ماه ها قیمت مواد غذایی افزایش پیدا می کند که این باعث بروز مشکلات برای آنها شده است.

از سوی دیگر ریاست حج و اقاف فراه کمک با خانواده های بی بضاعت را در ماه مبارک رمضان از عمده ترین ویژه گی های این ماه عنوان می کند. مسعود مواحد رئیس حج و اوقاف فراه می گوید: یکی از فرایض اسلام زکات دادن به افراد و خانواده های بی بضاعت در ماه مبارک رمضان است.

در همین حال محمد عارف شاه جهان والی فراه میگوید قرار است به فراد نیازمند در این ولایت کمک های صورت گیرد. او نیز از تاجران و سرمایه داران این ولایت خواست تا به نیازمندان کمک کنند.

بیکاری از عمده ترین چالش ها در ولایت فراه محسوب می شود. انگونکه فعالین مدنی در فراه میگویند بیکاری باعث بروز مشکلات اقتصادی برای مردم شده است.

 

https://www.facebook.com/heratpaperfb