ده ها تن از باشنده های ولایت غور و اعضای روند سبز در این ولایت حمله مرگبار روز چهارشنبه در کابل را محکوم کردند. آنان خواهان مجازات عاملین این رویداد هستند و از رهبران حکومت وحدت ملی میخواهند که بیشتر از این با سرنوشت مردم افغانستان بازی نکنند. این افراد همچنان از جنبش دادخواهی که در کابل شکل گرفته است نیز حمایت کردند.

ده­ها تن از باشنده ولایت غور و اعضای روند سبز در شهر فیروز کوه مرکز این ولایت با شعار های علیه حکومت دست به اعتراض زدند.  آنان با شعارهای که ما با کابلیان همگام هستیم. مرگ به طالبان جنایت کار وحامیان شان و مرگ به کسانی که طالبان را برادر خطاب می کنند از سران حکومت وحدت ملی خواستند تا جلو حملات خونین را بگیرند.

با این حال شماری از اعضای شورای ولایتی این ولایت نیز خواهان بازداشت عاملین این رویداد هستند. آنها پافشاری دارند که جلو بازیهای سیاسی که درکشور جریان دارد باید گرفته شود.

این معترضان از دولت میخواهند که انس حقانی و دیگر افراد تروریستی که در  زندان هستند اعدام کنند تا این درسی باشد برای کسانی که قصد کشتن مردم را دارند.

حمله مرگبار تروریستی که روز چهارشنبه در منطقه وزیراکبرخان کابل اتفاق افتاد خشم شهروندان کشور را برانگیخت. دراین حمله بیش از صدتن از افراد ملکی جان باختند و بیشتر از پنجصد تن دیگر زخمی شدند.

https://www.facebook.com/heratpaperfb