کارمندان اداره امنیت ملی هرات یک باند اختطافگر را در این ولایت بازداشت کرده است. این گروه شش نفری متهم به چندین قضیه اختطاف در هرات هستند. والی هرات میگوید دو تن از افراد بازداشت شده قبلا به گونه غیابی به ۱۵ سال زندان محکوم شده بودند. با این حال رییس امنیت ملی هرات میگوید این آخرین گروه اختطافگر بود که از سطح شهر و ولسوالیهای این ولایت دستگیرشده است و آخرین کودک اختطاف شده نیز از نزد این آدم ربایان آزاد گردیده است.

اداره امنیت ملی هرات موفق به دستگیری یک باند اختطاف گر در این  ولایت شده است. کارمندان اداره امنیت ملی هرات  ماه­ هاست که برای بازداشت این گروه اختطاف ­گر تلاش می ­کنند. تورنجنرال دادمحمد حریفی رییس امنیت ملی هرات می ­گوید: آخرین عضو این گروه دیشب دستگیرشده است. تمام اعضای این باند آدم ­ربا از نواحی مختلف شهر و ولسوالی­ های گذره و انجیل بازداشت شدند.

آنگونه که مسوولان اداره امنیت ملی هرات می ­گویند: این گروه در چندین قضیه اختطاف­ های سازمان یافته دست داشته است. با این حال محمدآصف رحیمی والی هرات می­ گوید: دو تن از افراد بازداشت شده قبلا در محکمه غیابی به ۱۵ سال زندان محکوم شده بودند.

حسیب کودک دوازده ساله بیست روز پیش در ولسوالی انجیل هرات از دروازه خانه­ توسط این گروه  ربوده شد. اختطاف گران او را به منطقه کریم ­آباد ولسوالی گذره انتقال داده بودند.

عنایت­الله پدر این کودک می ­گوید: اختطاف ­گران از او سی­ صد هزار دالر آمریکایی طلب کرده بودند. حالا پدر حسیب از ارگان­ های عدلی وقضایی می ­خواهد که این گروه را به اشد مجازات محکوم کنند.

قضایای اختطاف درهرات سال­ هاست که باشندگان این ولایت را رنج می ­دهد. هنوز ریشه گروه­ های اختطاف­ گر در این شهر از بین برده نشده است. بناء اداره امنیت ملی این ولایت اطمینان می ­دهد که دیگر هیچ گروه اختطاف ­گر در هرات وجود نخواهد داشت.

https://www.facebook.com/heratpaperfb