یک هیات محلی برای بررسی مشکل برق در هرات تشکیل شده است. مسوولان محلی در هرات می گویند: این هیات متشکل از چندین اداره دولتی و غیر دولتی است که قرار است معضل برق هرات را به گونه ای جدی بررسی کند. از سوی دیگر شماری از اعضای شورای ولایتی هرات می گویند: مشکل برق هنوزهم پابرجاست و باید این مشکل به گونه ای همه جانبه و از سوی هیات های دولتی و غیر دولتی با حضور نماینده های مردم بررسی شود.

تشکیل هیات محلی برای بررسی معضل برق هرات، این هیات متشکل از چندین اداره دولتی و غیر دولتی است که قرار است معضل برق هرات را به گونه ای جدی بررسی کند. مسوولان محلی در هرات می گویند: نتیجه بررسی های هیات اعزامی مرکز مورد تایید هراتی ها نبود بناء تصمیم گرفته است تا معضل برق را یک هیاتی محلی دنبال کند.

آنگونه که محمد آصف رحیمی والی هرات می گوید: این بار مشکل برق این ولایت از سوی این هیات محلی به گونه ای دقیق بررسی می شود و قناعت مردم حاصل خواهد شد.

از سوی دیگر شماری از اعضای شورای ولایتی هرات می گویند: مشکل برق هنوزهم پابرجاست و باید این مشکل به گونه ای همه جانبه و از سوی هیات های دولتی و غیر دولتی با حضور نماینده های مردم بررسی شود. حبیب الرحمان پدرام عضو شورای ولایتی هرات تاکید می کند که تا معضل برق بررسی و برطرف نشود؛ مردم هرات پول برق شان به دولت نمی پردازند.

در همین حال شماری دیگر از اعضای شورای ولایتی هرات تاکید می کنند که تا لابراتور معیاری برای بررسی میترها و بل های برق به وجود نیاید؛ بررسی های هیات ها نتیجه مطلوب نخواهد داشت. سید عظیم کبرزانی یک تن از اعضای شورای ولایتی هرات می گوید: مشکل برق این ولایت پیچیده شده است ونیازمند بررسی همه جانبه تخنیکی است.

در همین حال جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات می گوید: معاون تجارتی اداره برق این ولایت از وظیفه اش برکنار شده است. همچنان شمار دیگر از کارمندان این اداره نیز به دلیل معضل کنونی برق، جریمه نقدی و کسر معاش شده اند.

با همه ای این ها، مشکل برق هرات به یک معضل جدی مبدل شده است. پیشتر یک هیاتی برای بررسی این مشکل از مرکز کشور به هرات آمد اما نتیجه بررسی های این هیات از سوی مردم هرات و نماینده های مردم این ولایت در شورای ولایتی و مجلس نماینده گان پذیرفته نشد.

 

https://www.facebook.com/heratpaperfb