مسدود شدن خیابان های اصلی هرات در پی سفر رییس اجراییه حکومت، مشکلات زیادی را برای هراتیان ایجاد نمود، شماری از باشندگان هرات و رانندگان وسایل نقلیه میگویند، مسدود شدن خیابان های اصلی شهر روند عادی زندگی آنها را مختل کرده است. مسدود شدن خیابان منتهی به شفاخانه مرکزی هرات نیز مشکلاتی را برای بیماران به بار آرود. با این حال مسوولان محلی هرات میگویند خیابان های اصلی شهر برای تامین امنیت رییس اجراییه حکومت مسدود شده است.

هم زمان با سفر مقام های بلندپایه دولتی به ولایت هرات، بیشتر جاده های مرکزی شهر هرات به روی مردم مسدود می شود. خیابان های اطراف ساختمان ولایت، خیابان های گرد و پیش محل برگزاری نمایشگاه صنایع داخلی در نزدیکی استدیوم ورزشی، و جاده کمربندی در شمال شهر، به خاطر سفر داکتر عبدالله عبدالله رییس اجراییه حکومت وحدت ملی مسدود شدند.

مسله ای که برای باشندگان هرات مشکل ساز شد و روند زندگی عادی آنان را مختل نمود.

در برخی از خیابان های حتی عابران پیاده نیز اجازه رفت و آمد را نداشتند. در این میان  مسدود شدن خیابان منتهی به شفاخانه مرکزی هرات، بیشترین درد سر را ایجاد کرد.

شورای ولایتی هرات نیز نسبت به مسدود شدن خیابان های اصلی شهر، صدای اعتراض خود را بلند میکند. داکتر مهدی حدید رییس کمتیه امنیتی شورای ولایتی پافشاری دارد که همه خیابان های شهر نباید از سوی نیروهای امنیتی بسته شود و حل اقل یک خیابان باید برای رفت و آمد مردم باز بماند.

با این حال مسوولان محلی و پولیس هرات تاکید دارند که مسدود شدن خیابان ها برای تامین امنیت رییس اجراییه حکومت  صورت گرفته است.

https://www.facebook.com/heratpaperfb