همزمان با سفر مقام های حکومت مرکزی به هرات، مسوولان اداره های محلی در مراسم استقبال از آنان اشتراک میکنند. مراجعه کنندگان نهاد های دولتی میگویند، مسوولان محلی  بجای رسیدگی به مشکلات مردم ،در هنگام رسمیات اداری به استقبال مقام های مرکزی میروند و این مسله سبب سرگردانی آنان میشود. اما مسوولان محلی هرات تاکید دارند که رییسان اداره های دولتی برای در میان گذاشتن مشکلات مردم  با مقام های مرکزی در این مراسم ها اشتراک می کنند.  

مجتمع اداری ولایت هرات، جایی که چندین نهاد حکومتی را در خود جای داده و روزانه صدها تن از باشندگان هرات برای طی مراحل اسناد شان به این نهاد ها مراجعه میکنند. اما پیشبرد امورات اداری در اینجا، در برخی موارد مختل میشود، یکی از این موارد سفر مقام های ارشد حکومت مرکزی هرات است.

افرادی که برای انجام امور اداری شان به این مکان آمده اند، میگویند که رفتن برخی مسوولان نهاد حکومتی به مراسم استقبال از مقام های مرکزی ، سبب سرگردانی آنان میشود.

نمایندگان مردم در شورای ولایتی نیز مختل شدن روند کاری در نهاد های محلی را همزمان با سفر مقام های ارشد حکومتی به هرات تایید میکنند. کامران علیزایی رییس شورای ولایتی هرات تاکید دارند که رییسان اداره های حکومتی ابتدا باید به فکر رسیدگی به مشکلات مراجعه کنندگان اداره های خود باشند و سپس در مراسم های استقبال از مقام های حکومت مرکزی شرکت نمایند.

اما مسوولان محلی هرات تاکید دارند که رییسان اداره های دولتی به هدف بازگو نمودن مشکلات مردم و چالش های پیشروی اداره های شان، برای دیدار با مقام های حکومت مرکزی در مراسم استقبال از آنان ها اشتراک میکنند.

این در حالی است که باشندگان هرات از کم کاری و کار شکنی مسوولان نهاد های دولتی نیز سخت شکایت کرده  و پا فشاری دارند، مسوولان حکومتی در پیشبرد امور و رسیدگی به مشکلات مردم کم توجهی میکنند.

https://www.facebook.com/heratpaperfb