چهار کارمند بخش صحت یک دفتر خارجی در ولایت بادغیس که توسط گروه طالبان ربوده شده بودند رها شدند.ظاهر بهاند، سخنگوی والی بادغیس می گوید: چهار تن از کارمندان دفتر خارجی “موف” که در ولسوالی مقر این ولایت ربوده شده بودند رها شدند.

او گفته که این افراد روز یکشنبه توسط طالبان به جای نا معلومی منتقل شده بودند. گفته شده که افراد ربوده شده باشنده های بادغیس بوده و تنها کارمندان بخش صحت موسسۀ موف بوده اند. این افراد در منطقۀ “زاد علی” ولسوالی مقر ربوده شده بودند.

https://www.facebook.com/heratpaperfb