پولیس هرات از بازداشت یک زن به اتهام ادم ربایی خبر میدهد. عبدالاحد ولی زاده سخنگوی فرماندهی پولیس این ولایت گفته، این زن روز شنبه زمانی که قصد ربودن یک دختر خورد سال را داشته، به همکاری مردم توسط پولیس بازداشت شده است. در همین حال باشندگان هرات از ارگان های عدلی و قضایی میخواهند برای پیشگیری از وقوع آدم ربایی ها، با عاملان آن بشدت برخورد نمایند. این در حالی است که دادگاه هرات دو نفر را به اتهام ادم ربایی منجر به قتل، هر کدام را به ۲۰ سال حبس محکوم نموده است.

یک زن جوان که قصد داشته یک دختر ۹ ساله را بریاید، به چنگ نیروهای امنیتی افتاده است. بر اساس اطلاعات ارایه شده از سوی عبدالاحد ولی زاده سخنگوی فرماندهی پولیس هرات، این زن از ناحیه اول شهر هرات به همکاری مردم توسط پولیس حوزه دوم امنیتی بازداشت شده است.

آنگونه که سخنگوی پولیس هرات میگوید: فرد آدم ربا هم اکنون زیر بازداشت پولیس قرار دارد و تحقیقات بیشتر  برای مشخص شدن این قضیه جریان دارد.

در همین حال جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات میگوید: میزان آدم ربایی ها در این ولایت نسبت به گذشته کاهش چشمگیری داشته و مسوولان امنیتی در تلاش اند، گراف آدم ربایی ها را در هرات به صفر برسانند.

در این میان باشندگان هرات بر این باورند که برای پیشگیری از وقوع رویداد های آدم ربایی در این ولایت؛ نهاد های عدلی و قضایی باید با عاملان این رویداد ها و افراد تبهکار بشدت برخورد کنند، تا شر آدم ربایان از هرات برچیده شود.

از سویی هم دادگاه هرات ۲ تن را به اتهام دست داشتن در یک مورد آدم ربایی منجر به قتل، هر کدام شانرا به ۲۰ سال حبس محکوم به مجازات نموده، این افراد بعد از سرقت یک تلفن همراه، در هنگام فرار تصادف کرده و از سوی پولیس ترافیک بازداشت شدند ، و پس از بازداشت به دست داشتن در یک  مورد آدم ربایی منجر به قتل اعتراف کرده بودند.

https://www.facebook.com/heratpaperfb